Hållbart välbefinnande sedan 1992

Integritetspolicy

Nedan beskriver hur vi på Nyttadesign AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.
Vilken information samlar ni in om mig?
Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en produkt eller tjänst till dig.

Detta inkluderar email, mobilnr, adress och leveransuppgifter.
Hur kommer ni använda min information?
Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.
Hur länge kommer du ha min information?
Vi sparar personuppgifter så länge som de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
Med vilka delar ni min information med?
Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning.
Vart har du min information?
Våra underleverantörer följer lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.
Vilka är mina rättigheter?
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi kan säkerställa att informationen du ger oss uppdateras och lagras korrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi kan dock inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT-miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.
Hur kan jag använda mina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.
Hur du kan kontakta oss
Om du har några frågor angående denna policy kan du kontakta oss via info@nyttadesign.se
Tillagd i varukorgen