Hållbart välbefinnande sedan 1992

Nyttadesigns värdegrund, policy och vision

Nyttadesigns textila produkter för förenklad vardag, egenvård och mindfulness syftar till att öka välbefinnande för människor med så liten negativ effekt på ekosystemet som möjligt. Vi tar stort ansvar för hur företagets verksamhet och våra materialval påverkar såväl människor, djur och natur samt verkar för en långsiktigt hållbar resursanvändning. All textil vi använder kommer från ekologiska odlingar. Miljömärkning säkerställer att nyproducerade textilier tillverkas på ett hållbart sätt och ställer krav på hela produktionsprocessen från fiber till färdig produkt inklusive fyllningar och insatsmaterial. Vi arbetar i samklang med FN´s globala mål för hållbar utveckling och efterlever de krav som ställs från myndigheter och relevanta intressenter.
Nyttadesigns textila produkter för förenklad vardag, egenvård och mindfulness syftar till att öka människors välbefinnande genom etisk produktion och cirkulär tillverkning i samklang med ekosystemet.
Vi tar stort ansvar för hur företagets verksamhet och våra materialval påverkar såväl människor, djur och natur samt verkar för en långsiktigt hållbar resursanvändning. Vi arbetar i riktlinje med FN´s globala mål för hållbar utveckling och efterlever de krav som ställs från myndigheter och relevanta intressenter. All textil vi använder kommer från ekologiska odlingar.
Vison
Vår vision är en värld där ett företags verksamhet inte enbart värderas efter hur bra det går i finansiella termer utan även vad företaget bidrar med när det gäller minskad miljöpåverkan och ökat välbefinnande för både människor och vår planet. Vi tror att välbefinnande, glädje och hållbarhet går hand i hand. När vår nuvarande konsumtion inte påverkar kommande generationer negativt utan istället bidrar till att jordens framtida befolkning kan leva ett sunt, meningsfullt liv så känner vi oss tillfreds och lyckliga. Svårare än så är det inte. Vi vill bidra!
Produktutveckling
Vi formger och utvecklar produkterna internt i företaget, ekologi och inkluderande design är våra ledord. Ofta utgår vår produktutveckling från ett autentiskt behov, ett kundönskemål eller förfrågan, ibland kan rester av ett material ge inspiration till en ny produkt. Många av våra produkter innehåller tillvarataget restmaterial från lantbruk och fruktindustri. Vi söker efter långsiktigt hållbara material både hos nytänkande, gröna företag och hos redan befintliga leverantörer för att minska antalet transporter och merutnyttja vår kapacitet. Vi väljer lösningar som premierar närproducerade material och eftersträvar en cirkulär affärsmodell där vi redan kommit en bra bit på väg.
Personal
En av de viktigaste anledningarna till att vi väljer material med omsorg är att personalen hos oss eller våra leverantörer inte skall påverkas negativt hälsomässigt när de tillverkar och hanterar våra produkter. De fabriker som levererar textilier och syr våra produkter betalar löner enligt lag. Vi anlitar bara sömnadsfabriker vi själva besöker och kan konstatera att företagens ledning behandlar personalen väl. Det förekommer givetvis inget barnarbete.
Avfall
När någon av våra produkter är uttjänt och skall kasseras kan de textila delarna återvinnas, fyllningen kan komposteras eller brännas.
Emballage
Vi beställer emballage av leverantörer som betalar miljöavgifter och använder i möjligaste mån papper före plastemballage. Vi återanvänder större delen av de påsar och kartonger som våra leverantörer skickar material och produkter i. Trasiga kartonger skär vi ner och använder som utfyllnad och skärskydd när vi packar en order. De plastpåsar vi köper består av 70 % återvunnen plast och 30 % växtbaserad plast.
Varutransporter
Distribution sker med transportföretag som erbjuder klimatsmarta alternativ. Vi undviker flygtransporter och väljer transportsätt som sker med samlastning via båt, lastbil eller tåg och nyttjar enbart transportbolag som tydligt redovisar sina CO 2 utsläpp, vid våra inköp väljer vi att klimatkompensera.
Tillagd i varukorgen