Hållbart välbefinnande sedan 1992

Nyttadesigns värdegrund, policy och vision

Nyttadesigns textila produkter för förenklad vardag, egenvård och mindfulness syftar till att öka människors välbefinnande genom etisk produktion och cirkulär tillverkning i samklang med ekosystemet.

Miljömärkning säkerställer att nyproducerade textilier tillverkas på ett hållbart sätt och ställer krav på hela produktionsprocessen från fiber till färdig produkt inklusive fyllningar och insatsmaterial. Vi tar stort ansvar för hur företagets verksamhet och våra materialval påverkar såväl människor, djur och natur samt verkar för en långsiktigt hållbar resursanvändning. All textil vi använder kommer från ekologiska odlingar alternativt är återvunnen.

Vi arbetar i samklang med FN´s globala mål för hållbar utveckling och efterlever de krav som ställs från myndigheter och relevanta intressenter.
Vision
Vår vision är en värld där ett företags verksamhet inte enbart värderas efter hur bra det går i finansiella termer utan även vad företaget bidrar med när det gäller minskad miljöpåverkan och ökat välbefinnande för både människor och vår planet. Vi tror att välbefinnande, glädje och hållbarhet går hand i hand. När vår nuvarande konsumtion inte påverkar kommande generationer negativt utan istället bidrar till att jordens framtida befolkning kan leva ett sunt, meningsfullt liv så känner vi oss tillfreds och lyckliga. Svårare än så är det inte. Vi vill bidra!
Produktutveckling
Vi formger och utvecklar produkterna internt i företaget. Hållbarhet och inkluderande design är våra ledord. Vår produktutveckling utgår från ett autentiskt behov.

Merparten av våra produkter idag tillverkas i alla led från sömnad, fyllning och paketering av vår egen personal i lokaler på Öland. Tillverkningsprocessen sker helt av oss på Öland, Sverige. Vi kan snabbt gå från idé till färdig produkt.
Personal
En av de viktigaste resurserna vi har är vår personal och personalen hos våra leverantörer. Vår personalstyrka idag består av skräddare, sömmerskor, produktion, lager, logistik, produktformgivning och design, samt administration och ledning.

I de fall vi behöver anlita textil- eller sömnadsfabriker använder vi enbart fabriker med adekvata certifikat som vi själva regelbundet besöker och där vi kan konstatera att företagens ledning behandlar personalen väl och betalar löner enligt lag. Det förekommer givetvis inget barnarbete.
Avfall
När någon av våra produkter är uttjänt och skall kasseras kan de textila delarna återvinnas, fyllningen kan komposteras eller brännas.
Emballage och transport
Vi beställer emballage av leverantörer som betalar miljöavgifter och använder i möjligaste mån papper före plastemballage. Vi återanvänder större delen av de påsar och kartonger som våra leverantörer skickar material och produkter i. Trasiga kartonger skär vi ner och använder som utfyllnad och skärskydd när vi packar en order. De plastpåsar vi köper består av 70 % återvunnen plast och 30 % växtbaserad plast.

Distribution sker med transportföretag som erbjuder klimatsmarta alternativ. Vi undviker flygtransporter och väljer transportsätt som sker med samlastning via båt, lastbil eller tåg och nyttjar enbart transportbolag som tydligt redovisar sina CO2-utsläpp, vid våra inköp väljer vi att klimatkompensera. I möjligaste mån väljer vi att använda "tomma returer", dvs när en transport har lämnat gods och går utan retur tillbaka. Vi anpassar oss efter det klimatvänligaste alternativet.
Tillagd i varukorgen